میکروفن بی سیم دستی و یقه ای  | رکوردر ضبط صدا

میکروفن بی سیم دستی و یقه ای SENRUN در محدوده فرکانسی UHF  و مجهز به کانالهای متعدد می باشد.
میکروفن بی سیم دستی ،میکروفن بی سیم یقه ای،رکورد ضبط و پخش دیجیتالیاز  مهمترین مزیت این میکروفن بی سیم استفاده از باند فرکانسی UHF  در این دستگاه می باشد،که پهنای باند بزرگتر و  توان  خروجی بیشتری را در اختیار این سیستم قرار می دهد .
یکی از ویژگیهای باندUHF برخورداری از فرکانس بالا بوده و بالا بودن این فرکانس به معنی کوتاه بودن طول موج آن می باشد و کوتاه بودن طول موج دراین میکروفن بی سیم باعث افزایش کیفیت و حذف هرگونه نویز می باشد.

یکی دیگر از تجهیزات SENRUN رکوردر ضبط و پخش دیجیتالی آن می باشد که امکان پخش و ضبط صدا را بصورت دیجیتال فراهم می آورد.
 • میکروفن بی سیم دستی SENRUN UDR-7FD1/UH-816:

  هدفن بی سیم ،فرستنده بی سیم
  • True Diversity : حداکثر فاصله از رسیور 100متر
  • محدوده پاسخگویی فرکانس :UHF 600~960MHz
  • تعداد کانال : 16 کانال
  • دارای ال ای دی نمایش سیگنال بر روی رسیور
  • دارای  ال ای دی نمایش وضعیت کانالها  بر روی رسیور
  • دارای آنتن6.3 میلیمتری  بر روی رسیور
  • دارای  خروجی XLR  بر روی رسیور
  • دارای ولوم کنترل صدا بر روی رسیور


 • میکروفن بی سیم دستی SENRUN UDR-6FD1/UH-816:

  هدفن بی سیم ،فرستنده بی سیم
  • Non Diversity : حداکثر فاصله از رسیور 60متر
  • محدوده پاسخگویی فرکانس :UHF 600~960MHz
  • تعداد کانال : 16 کانال
  • دارای ال ای دی نمایش سیگنال بر روی رسیور
  • دارای  ال ای دی نمایش وضعیت کانالها  بر روی رسیور
  • دارای آنتن6.3 میلیمتری  بر روی رسیور
  • دارای  خروجی XLR  بر روی رسیور
  • دارای ولوم کنترل صدا بر روی رسیور


 • میکروفن بی سیم یقه ای SENRUN UDR-7FD1/UPL-83:

  هدفن بی سیم ،فرستنده بی سیم
  • True Diversity : حداکثر فاصله از رسیور 100متر
  • محدوده پاسخگویی فرکانس :UHF 600~960MHz
  • تعداد کانال : 16 کانال
  • دارای ال ای دی نمایش سیگنال بر روی رسیور
  • دارای  ال ای دی نمایش وضعیت کانالها  بر روی رسیور
  • دارای آنتن6.3 میلیمتری  بر روی رسیور
  • دارای  خروجی XLR  بر روی رسیور
  • دارای ولوم کنترل صدا بر روی رسیور


 • میکروفن بی سیم یقه ای SENRUN UDR-6FD1/UPL-83:

  هدفن بی سیم ،فرستنده بی سیم
  • Non Diversity : حداکثر فاصله از رسیور 60متر
  • محدوده پاسخگویی فرکانس :UHF 600~960MHz
  • تعداد کانال : 16 کانال
  • دارای ال ای دی نمایش سیگنال بر روی رسیور
  • دارای  ال ای دی نمایش وضعیت کانالها  بر روی رسیور
  • دارای آنتن6.3 میلیمتری  بر روی رسیور
  • دارای  خروجی XLR  بر روی رسیور
  • دارای ولوم کنترل صدا بر روی رسیور


 • میکروفن بی سیم دستی یقه ای  SENRUN UDR-6FD1/UH-816/UPL-83:

  هدفن بی سیم ،فرستنده بی سیم
  • Non Diversity : حداکثر فاصله از رسیور 60متر
  • محدوده پاسخگویی فرکانس :UHF 600~960MHz
  • تعداد کانال : 16 کانال
  • دارای ال ای دی نمایش سیگنال بر روی رسیور
  • دارای  ال ای دی نمایش وضعیت کانالها  بر روی رسیور
  • دارای دو آنتن6.3 میلیمتری  بر روی رسیور
  • دارای ولوم کنترل صدا بر روی رسیور


 • رکوردر ضبط صدای دیجیتال  SENRUN DAR-100 Recorder:

  رکوردر ضبط صدا ،رکوردر
  • امکان اتصال به USB و ذخیره صدا بصورت دیجیتال
  • مجهز به SD card slot جهت ذخیره صدا
  • امکان پخش و ضبس صدا با فرمت MP3.WAV
  • Line In : دارای پورت ورودی صدا
  • Line Out: دارای پورت خروجی صدا
  • Phone : دارای ورودی هدفن
  • دارای ولوم کنترل صدا
  • دارای ریموت کنترل
  • دارای کلیدهای پخش و ضبط و انتخاب فایل صوتی