ویدئو پروژکتور |پروجکشن Panasonic

ویدئو پروژکتور پاناسونیک جهت کلاسهای آموزشی ،سالنهای کنفرانس و آمفی تاتر کار برد دارد.طول عمر زیاد لامپ این ویدیو پروژکتور ها و دو تکنولوژی باطری Back Up و تکنولوژی Daylight View اجاره ویدئو پروژکتور،قیمت پروجکشن،فروش ویدیو پروژکتور
،این پروجکشن ها را از دیگر دیتا پروژکتور ها متمایز ساخته است.

ویدئو پروژکتور ها با توجه به قدرت روشنایی که دارند به سه دسته ویدئو پروژکتور آموزشی ،ویدئو پروژکتور سالنهای کنفرانس
و ویدئو پروژکتور سالن آمفی تئاتر تقسیم می شوند.

ویدئو پروژکتور ها قابل نصب در سقف و امکان استفاده بصورت پرتابل و قابل حمل می باشند.

برخی از ویدئو پروژکتور ها امکان اتصال بصورت وایرلس و بی سیم
می باشند.

ویدئو پروژکتور هائیکه مجهز به سیستم بی سیم نمی باشند ،امکان استفاده از دانگل بی سیم پروژکتور در آنها میسر می باشد.

 • ویدئو پروژکتور پاناسونیک  Panasonic PT-LB1 :

  دیتا پروژکتور،قیمت ویدئو پرژکتور قیمت ویدئو پروژکتور جیبی،اجاره ویدئو پروژکتور
  • تکنوبوژی ایجاد تصویر :3LCD
  • فدرت روشنایی :2200 انسی لومنز
  • قدرت تفکیک تصاویر: 1024*768     XGA
  • طول عمر لامپ :5000ساعت
  • دارای زوم دیجیتال
  • Auto Keystone Correction
  • Daylight View
  • Back up Battery
  • دارای کیف حمل
  • وزن : 2.3 کیلوگرم • ویدیو پروژکتور پاناسونیک  Panasonic PT-LB2 :

  فروش ویدیو پرژکتور،دیتا پرژکتور،ویدیو پروجکتور لیست قیمت ویددئو پروژکتور بی سیم،کرایه دیتا پروژکتور
  • تکنوبوژی ایجاد تصویر :3LCD
  • فدرت روشنایی:2600 انسی لومنز
  • قدرت تفکیک تصاویر: 1024*768     XGA
  • طول عمر لامپ :5000ساعت
  • دارای زوم دیجیتال
  • Auto Keystone Correction
  • Daylight View
  • Back up Battery
  • دارای کیف حمل
  • وزن : 2.3 کیلوگرم • دیتا پروژکتور پاناسونیک  Panasonic PT-LB3 :

  قیمت یدئو پروژکتور،پروژکشن نصب ویدئو پروژکتور بی سیم،فروش دیتا پروژکتور
  • تکنوبوژی ایجاد تصویر :3LCD
  • :فدرت روشنایی 3200 انسی لومنز
  • قدرت تفکیک تصاویر: 1024*768     XGA
  • طول عمر لامپ :5000ساعت
  • دارای زوم دیجیتال
  • Auto Keystone Correction
  • Daylight View
  • Back up Battery
  • دارای کیف حمل
  • وزن : 2.3 کیلوگرم • پروجکشن پاناسونیک  Panasonic PT-LB90 :

  اجاره ویدئو پروژکتور،فروش ویدیو پروجکتور لیست قیمت فروش ویدئو دیتا پروژکتور ،نصب پرده ویدئو پروجکشن
  • تکنوبوژی ایجاد تصویر :3LCD
  • فدرت روشنایی :3500 انسی لومنز
  • قدرت تفکیک تصاویر: 1024*768     XGA
  • طول عمر لامپ :3000ساعت
  • دارای زوم دیجیتال
  • Auto Keystone Correction
  • Daylight View
  • Back up Battery
  • دارای کیف حمل
  • وزن : 2.9 کیلوگرم • ویدئو پرژکتور پاناسونیک Panasonic PT-F300 :

  فروش ویدیو پروجکتور،قیمت ویدئو پروژکتور تجهیز ویدئو پرويکتور بی سیم هوشمند
  • تکنوبوژی ایجاد تصویر :3LCD
  • فدرت روشنایی :4000 انسی لومنز
  • قدرت تفکیک تصاویر: 1024*768     XGA
  • طول عمر لامپ :3000ساعت
  • دارای زوم دیجیتال
  • Auto Keystone Correction
  • Daylight View
  • Back up Battery
  • مجهز به سیستم خنک کننده مایع
  • دارای لنز شیفت
  • وزن : 6 کیلوگرم • ویدیو پرژکتور پاناسونیک Panasonic D5000 :

  قیمت دیتا پروژکتور،فروش ویدئو پروجکشن نصب ویدئو پروژکتور بی سیم هوشمند
  • تکنوبوژی ایجاد تصویر :DLP
  • فدرت روشنایی :5000 انسی لومنز
  • قدرت تفکیک تصاویر: 1024*768     XGA
  • طول عمر لامپ :3000ساعت
  • دارای زوم دیجیتال
  • Auto Keystone Correction
  • Daylight View
  • Back up Battery
  • مجهز به سیستم خنک کننده مایع
  • دارای لنز شیفت
  • مجهز به دو لامپ (Dual Lamp)
  • وزن : 15 کیلوگرم • ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic D6000 :

  اجاره ویدئو پروژکتور،قیمت فروش ویدیو پروژکتور قیمت فروش ویدئو پروژکتور جیبی بی سیم
  • تکنوبوژی ایجاد تصویر :DLP
  • فدرت روشنایی :6500 انسی لومنز
  • قدرت تفکیک تصاویر: 1024*768     XGA
  • طول عمر لامپ :3000ساعت
  • دارای زوم دیجیتال
  • Auto Keystone Correction
  • Daylight View
  • Back up Battery
  • مجهز به سیستم خنک کننده مایع
  • دارای لنز شیفت
  • مجهز به دو لامپ (Dual Lamp)
  • وزن : 15 کیلوگرم