سیستم کنفرانس Realtronix Made in Australia

سیستم کنفرانس Realtronix جهت تجهیز سالن کنفرانس با بهره گیری از تکنولوژی  Digital CobraNet صدایی شفاف و بدون نویز را بصورن تحت شبکه و کاملا"سیستم کنفرانس،میکروفن کنفرانس،اجاره سیستم کنفرانس،کرایه میکروفن کنفرانس،سیستم صوتی کنفرانسدیجیتال مهیا می سازد.
این میکروفن کنفرانس با توجه به نیازهای مشتریان در مدلهای
 مختلف با امکانات متنوعی (امکان رای گیری، پشتیبانی از دوربین های کنفرانسی ،....) در دسترس می باشد.
 • سیستم کنفرانس با امکان رای گیری و پشتیبانی از دوربین کنفرانسی و مدل Realtronix CN-T3015 :

  • تحت بستر شبکه و بصورت کاملا" دیجیتال
  • صوت سالن کنفرانس،،اجاره سیستم کنفرانس،تجهیزات سالن کنفرانس
  • مجهز به تکنولوژی پیشرفته Cobranet Digital Audio
  • امکان اتصال 128 میکروفن کنفرانس و قابل افزایش تا 1024سیستم کنفرانس صوتی
  • امکان رای گیری توسط میکروفن های کنفرانس و نمایش نتیجه آرا
  • مجهز به بلندگوی مسطح جهت پوشش فضای بیشتر
  • مجهز به ال سی دی کوچک بر روی هر میکروفون کنفرانس نمایش جهت نتایج آرا و اطلاعات دیگر
  • پشتیبانی از دوربین های کنفرانسی و تشخیص میکروفن فعال و نمایش سخنران بصورت خودکار
  • امکان ضبط صدا و تصویر
  • امکان کنترل و قطع میکروفنهای فعال توسط میکرفون ریاست
  • امکان اتصال دو هدفن به هر میکروفون کنفرانس
  • این سیستم صوتی کنفرانس توسط کابلهای شبکه به مرکز کنترل دستگاه وصل می گردد و صدا را بصورت کاملا" دیجیتال پخش می نماید.
  • با توجه باینکه اتصال میکروفنها در این سیستم صوت سالن کنفرانس یصورت سری می باشد ،درصورتیکه یکی از میکروفنها به هر دلیلی با  مشکل مواجه شود باعث قطع دیگر میکروفونها نخواهد شد و وقفه ای در جلسات بوجود نمی آورد.

 • میکروفن کنفرانس با امکان پشتیبانی از دوربین های کنفرانسی مدل Realtronix CN-T3010 :

  • تحت بستر شبکه و بصورت کاملا" دیجیتال
  • میکروفن جلسات،کرایه سیستم میکروفن کنفرانس،تجهیزات سالن کنفرانس
  • امکان اتصال 128 میکروفن سیستم کنفرانس و قابل افزایش تا 1024سیستم صوتی کنفرانس
  • مجهز به بلندگوی مسطح جهت پوشش فضای بیشتر
  • پشتیبانی از دوربین های کنفرانسی و تشخیص میکروفن فعال و نمایش سخنران بصورت خودکار
  • امکان ضبط صدا و تصویر میکروفن جلسات
  • امکان کنترل و قطع میکروفنهای فعال توسط میکرفون ریاست
  • امکان اتصال دو هدفن به هر میکروفون کنفرانس
  • این سیستم صوتی کنفرانس توسط کابلهای شبکه به مرکز کنترل دستگاه وصل می گردد و صدا را بصورت کاملا" دیجیتال پخش می نماید.
  • با توجه باینکه اتصال میکروفن ها در این سیستم صوت سالن کنفرانس یصورت سری می باشد ،درصورتیکه یکی از میکروفنها به هر دلیلی با  مشکل مواجه شود باعث قطع دیگر میکرفونها نخواهد شد و وقفه ای در جلسات بوجود نمی آورد.

 • سیستم صوتی کنفرانس رای گیری و پشتیبانی از دوربین کنفرانسی مدل Realtronix DSE-2015:

  •  بصورت دیجیتال و مجهز به High Speed Central Processor
  • میکروفن جلسات،اجاره سیستم میکروفن کنفرانس ،میکرفون کنفرانس ،صوت سالن کنفرانس،تجهیزات سالن کنفرانس
  • امکان اتصال 128 میکروفون کنفرانس و قابل افزایش تا 1024سیستم صوتی کنفرانس
  • امکان رای گیری توسط میکروفن های کنفرانس و نمایش نتیجه آرا
  • دارای بلندگوی داخلی
  • پشتیبانی از دوربین های کنفرانسی و تشخیص میکروفن فعال و نمایش سخنران بصورت خودکار
  • امکان ضبط صدا و تصویر
  • امکان کنترل و قطع میکروفن های فعال توسط میکرفون ریاست
  • امکان اتصال دو هدفن به هر میکروفون کنفرانس

 • سیستم  کنفرانس با امکان پشتیبانی از دوربین کنفرانسی مدل Realtronix DSE-2010:

  •  بصورت دیجیتال و مجهز به High Speed Central Processor
  • سیستم کنفرانس،میکروفن کنفرانس،سیستم های کنفرانس،سیستمهای کنفرانس،میکروفنهای کنفرانس،تجهیزات سالن کنفرانس
  • امکان اتصال 128 میکروفون کنفرانس و قابل افزایش تا 1024سیستم صوتی کنفرانس
  • دارای بلندگوی داخلی
  • پشتیبانی از دوربین های کنفرانسی و تشخیص میکروفن فعال و نمایش سخنران بصورت خودکار
  • امکان ضبط صدا و تصویر
  • امکان کنترل و قطع میکروفن های فعال توسط میکرفون ریاست
  • امکان اتصال دو هدفن به هر میکروفون کنفرانس