پایه سقفی ویدئو پروژکتور | نصب ویدئو پروژکتور

یکی از تجهیزات نصب ویدئو پروژکتور ،پایه پروژکتور کی باشد .پایه ویدئو پروژکتور در سه مدل : پایه سقفی ویدئو پروژکتور (ثابت سقفی) ، پایه دیواری ویدیو پرژکتور و پایه سقفی برقی (آکاردئونی) در دسترس است .
پایه ویدئو پروژکتور ،تجهیزات نصب ویدئو پروژکتور • پایه سقفی ویدئو پروژکتور (تلسوکوپی ):

  پایه ویدیو پروژکتور ،نصب ویدئو پروژکتور
  • پایه سقفی تلسکوپی 40 سانتیمیتر و قابل افزایش 60 سانتیمتر
  • پایه سقفی تلسکوپی 60 سانتیمیتروقابل اقزایش تا 100 سانتیمتر
  • پایه سقفی تلسکوپی100سانتیمترو قابل افزایش تا180سانتیمتر
   
 • پایه دیواری پروژکتور :

  پایه دیواری ویدئو پروژکتور ،تجهیزات نصب پروژکتور
  • پایه فوق جهت اتصال پروژکتور به دیوار می باشد.

   
 • پایه برقی آکاردئونی بهمره ریموت کنترل :

  پایه دیواری ویدئو پروژکتور ،تجهیزات نصب پروژکتور
  • پایه برقی پروژکتور جهت سالنهای آمفی تاتر کاربرد دارد و این امکان را میدهد که ویدئو پروژکتور در سقف سالن پنهان شده و در مواقع نیاز بوسیله ریموت کنترل از سقف بیرون و برای استفاده آماده گردد.   
 • کابل ویدئو پروژکتور RGB :

  پایه دیواری ویدئو پروژکتور ،تجهیزات نصب پروژکتور
  • این کابل برای اتصال ویدئو پروژکتور در سقف استفاده می گردد و در ابعاد 5 متری،10 متری،15 متر و 20 متری مموجود می باشد. در صورت نیاز به کابل با متراژ بلندتر ،بصورت سفارشی در ابعاد مختلف ساخته می گردد.